Donaties

Donaties zijn zeer welkom en komen direct ten goede aan de jongeren, voor onder andere de inzet van de Helpdesk en activiteiten van de SAMAH Community

SAMAH beschikt over de ANBI-status

Doneren kan door over te maken op IBAN: NL78 INGB 0005 1818 11 ten name van SAMAH te Hilversum o.v.v. donatie

SAMAH en de jongeren zijn je enorm dankbaar!