Donaties

Donaties zijn zeer welkom en komen direct ten goede aan de jongeren, bijvoorbeeld voor activiteiten en of reiskosten (naar de activiteiten) voor jongeren.

SAMAH beschikt over de ANBI-status

Doneren kan door over te maken op IBAN: NL78 INGB 0005 1818 11 ten name van SAMAH te Hilversum o.v.v. donatie.

SAMAH en de jongeren zijn je enorm dankbaar!