Samen Sterk voor de Big 5

Een jaar geleden organiseerden Jongerenpanel de Derde Kamer, SAMAH en ExpEx de Big 5 Actie-meeting. Om een beweging aan te jagen die ervoor gaat zorgen dat alle jongeren jeugdzorg pas verlaten als hun Big 5 duurzaam op orde is. Begin dit jaar organiseerde Het Vergeten Kind hun actieweek over hetzelfde thema. Op 30 november 2023 was het tijd voor het vervolg, om weer samen te komen en verder te bouwen aan onze gezamenlijke missie en een coalitie te smeden.

Ook voor jonge alleenstaande vluchtelingen is het duurzaam op orde hebben van de Big 5 cruciaal voor het opbouwen van een succesvol zelfstandig bestaan in Nederland. En we zien de enorme uitdaging die zij daarbij ervaren. De ervaringen zijn grotendeels vergelijkbaar met Nederlandse jongeren en op sommige vlakken echt een beetje anders. Waar mogelijk sluiten we aan bij de bestaande paden. En pleiten we dus samen met onze partners voor het duurzaam op orde hebben van de Big 5 als uitgangspunt bij de beslissing over wel of geen (vervolg van) ondersteuning van jongeren.

Op 30 november kwamen ongeveer 50 jongeren, belangenbehartigers en vertegenwoordigers van landelijke instellingen samen en deelden zij hun zorgen. Dat gebeurde met cijfers: elk jaar worden ongeveer 20.000 jongeren 18 jaar in de residentiële jeugdzorg die niet zeker zijn van hun vervolghulp en we hebben meer dan 50.000 spookjongeren in Nederland die niet bekend zijn bij instanties.

Voor de pleegzorg en minderjarige vluchtelingen is al geregeld dat hun begeleiding kan doorlopen tot hun 21e. Helaas hoorden we van aanwezigen dat als iets bij wet geregeld is, dit niet betekent dat dit in de praktijk ook goed uitgevoerd wordt. De conclusie was dan ook: activisme hebben we nodig, in verschillende vormen. Hoe kunnen we meer buiten de lijntjes kleuren, maar er vooral voor zorgen dat goede aanpakken binnen de lijntjes komen. Hoe kunnen we de zogenaamde kleurplaat dus met elkaar aanpassen?

Wil je meer lezen over de inhoud van de bijeenkomst, zie hier het verslag