SAMAH ondersteunt oproep Ombuds-mannen

"Zorg voor AMV's na 18 jaar!

Vandaag presenteren de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman de resultaten van hun onderzoek naar de knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van amv's met verblijfsstatus. SAMAH steunt de aanbevelingen uit het rapport, waaronder:

  1. Laat de begeleiding en, zo nodig, de opvang vóór 18 jaar doorlopen tot 21 jaar voor huidige en toekomstige amv's.
  2. Wijs één ministerie aan als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan amv's
  3. Monitor de impact van de Wet inburgering 2021 op de onderwijskansen van amv's

Dat voor veel jongeren de leeftijd van 18 bereiken geen feestje is, blijkt ook uit de verhalen van jongeren die meedoen in onze projecten of contact opnemen met onze landelijke helpdesk. Natuurlijk blijven wij ons inzetten om hen hierin te ondersteunen. Maar het zou nog veel beter zijn als er een landelijke regeling komt die echt een structurele bijdrage levert aan de toekomst van amv's. Lees hier wat SAMAH daarvoor nodig acht.

vvs-2021-17_achttiengeworden