Over SAMAH

SAMAH werkt vanuit het empowerment denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie van jongeren, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun begeleiders.

Ervaringsdeskundigheid

In ons rapport (Volg je dromen tot je niet langer kunt leven) is te lezen dat jongeren aangeven hoe belangrijk het is om invloed uit te kunnen oefenen op belangrijke beslissingen die worden genomen. Als jongeren daarin als gesprekspartner worden erkend en betrokken, ervaren ze dat hun gevoelens en ervaringen ertoe doen, ook als niet al hun wensen en behoeftes vervuld kunnen worden.


1982

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in mauris eleifend, egestas lectus et, vulputate orci. Integer in leo eget justo hendrerit consequat. Donec varius est eu neque ultrices consectetur.

2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in mauris eleifend, egestas lectus et, vulputate orci. Integer in leo eget justo hendrerit consequat. Donec varius est eu neque ultrices consectetur.

Waves illustration

Here we are now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in mauris eleifend, egestas lectus et, vulputate orci. Integer in leo eget justo hendrerit consequat. Donec varius est eu neque ultrices consectetur.

WebManDesign.eu signature