SAMAH Support Netwerk

Een lokaal steunnetwerk voor jonge vluchtelingen door jonge vluchtelingen

Wat doe je als je huisgenoot overlast veroorzaakt? Moet je je neerleggen bij een schooladvies dat eigenlijk niet past bij je ambities? Hoe organiseer je hulp voor (achtergebleven) familie in acute nood? Waar vind je iemand die je kan helpen een tafel op te halen via Marktplaats? Of wat doe je als de wasmachine stuk is en je voorlopig geen geld hebt voor een nieuwe?

Voor advies of hulp met dergelijke vragen kunnen de meeste (Nederlandse) jongeren terecht bij hun ouders of naasten. Voor jongeren die als alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) naar Nederland zijn gekomen en zich na hun 18e mogen vestigen in een van de Nederlandse gemeenten, leiden dergelijke vragen soms tot grote kopzorgen.

SAMAH ontvangt met grote regelmaat signalen (via onze eigen helpdesk, jongerennetwerk en via partnerorganisaties) dat deze voormalige AMV’s - vanaf het moment dat ze 18 jaar zijn en zelfstandig in een gemeente wonen - vaak tal van (acute) vragen hebben waarmee zij niet direct ergens terecht kunnen. Kleine vragen over waar je zaken kunt regelen, hulp bij het invullen van papieren, advies over keuzes die je moet maken, nieuwe regels waarmee je geconfronteerd wordt etc. Jongeren blijven met deze relatief kleine vragen vaak lang doorlopen, wat stress oplevert bij een doelgroep die sowieso al veel stress ervaart (door het vluchtverleden, het grip moeten krijgen op leven in een nieuwe samenleving, hun precaire financiële situatie, het moeite met meekomen op school, etc.).

Jongeren geven aan dat zij – naast (praktische) ondersteuning – vaak ook (of misschien zelfs vooral) behoefte hebben aan een luisterend oor, wanneer zij vragen hebben of vastlopen in het systeem. Jongeren die al wat langer in Nederland zijn geven zelfs aan hoe belangrijk het voor hen was dat zij met iemand in contact kwamen met gedeelde ervaringen als nieuwkomer in Nederland. Het hielp hen de situatie te relativeren en perspectief op de langere termijn te ontwikkelen over hoe je staande te houden als nieuwkomer in Nederland.

Veel voormalige AMV-ers geven aan dat zij graag jonge statushouders zouden willen helpen bij het vinden van hun weg in Nederland. Zij willen problemen die zij zelf hebben ervaren voorkomen en graag ‘iets terugdoen’.

Het SAMAH Support Project verbind jongeren die al langer in Nederland zijn, met jongeren die net in de gemeente wonen. Zij ondersteunen bij laagdrempelige vragen en doorverwijzing naar organisaties bij complexere vragen. SAMAH ondersteunt de ervaringsdeskundigen daarbij met training en begeleiding.

Voor gemeenten of organisaties die zelf lokaal een support project op willen zetten, schreef SAMAH een handboek. Wil je dit handboek ontvangen? Stuur een email naar info@samah.nl