Organisaties steunen ombuds-mannen

“Borg zo snel mogelijk de begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen na 18 jaar!”

Vandaag zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman hebben uitgevoerd naar knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) met een verblijfsstatus. Als organisaties die zich – vaak al jarenlang – inzetten voor amv’s ondersteunen wij de oproep van de ombudsmannen om de begeleiding te verlengen tot 21 jaar en één ministerie aan te wijzen als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan deze groep. Lees hier meer.

Lees meer over wat SAMAH nodig acht en meer informatie over het rapport van de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman: https://www.samah.nl/nieuws-actualiteiten/samah-ondersteunt-oproep-ombudsmannen-2/