Ervaringsdeskundigheid

In ons rapport (Volg je dromen tot je niet langer kunt leven) is te lezen dat jongeren aangeven hoe belangrijk het is om invloed uit te kunnen oefenen op belangrijke beslissingen die worden genomen. Als jongeren daarin als gesprekspartner worden erkend en betrokken, ervaren ze dat hun gevoelens en ervaringen ertoe doen, ook als niet al hun wensen en behoeftes vervuld kunnen worden.
Daarnaast is het belangrijk voor ze om ‘met elkaar’ te praten over eigen ervaringen met je weg vinden en de belemmeringen die je daarin tegenkomt. Zij hebben zelf behoefte (gehad) aan contact met lotgenoten, maar willen zich ook inzetten voor anderen. Steun geven aan anderen draagt ook bij aan veerkracht. Deze zogenaamde ervaringsdeskundigheid (nog meer) benutten is daarom voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Interesse in het inzetten van ervaringsdeskundigheid? Neem contact met ons op.