Het gaat goed maar ik heb wel hoofdpijn

Onderzoeksrapport “Het gaat goed maar ik heb wel hoofdpijn”
Asielzoekerskinderen en hun ouders over omgaan met stress op het asielzoekerscentrum en de gezinslocatie.
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat veel asielzoekerskinderen kampen met psychische en lichamelijke problemen, zoals stress, depressie, angst en gedragsproblemen. Diverse betrokkenen bij de opvang van kinderen en hun ouders vragen om een psycho-educatieprogramma voor kinderen binnen de opvangcentra. Van een dergelijk programma kan een preventieve werking uitgaan.
Stichting Mind-Spring verzorgt al jaren programma’s voor volwassenen die zich richten op psycho-educatie, opvoedingsondersteuning en het verwerken van traumatische ervaringen. In het project Mind-Spring Junior© wordt onderzocht op welke wijze de kernprincipes uit de effectief gebleken Mind-Spring methode ingezet kunnen worden ten behoeve van kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar die in een opvangcentrum wonen.
Ten behoeve van Mind-Spring Junior© heeft Stichting Vrienden van SAMAH in de periode van eind april tot en met begin juli 2015 onderzoek gedaan naar welke zorgen kinderen die in de opvang wonen hebben en hoe zij en hun ouders daarmee omgaan. Het onderzoek levert een aantal belangrijke inzichten op voor de psycho-sociale hulpverlening aan kinderen en meer specifiek voor de invulling van de methodiek Mind-Spring Junior©.
Lees het onderzoeksrapport
Wilt u liever een papieren versie ontvangen? Dat is bij ons op te vragen tegen kostprijs.