Landelijk AMV-platform

Met de toename van het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat in 2015 en 2016 asiel heeft aangevraagd in Nederland, stijgt de behoefte aan een landelijk platform. Er zijn om en nabij 5500 amv’s.

Onder de huidige groep amv’s worden diverse problemen gesignaleerd rondom de begeleiding, opvang , onderwijs en zorg , alsook bij de participatie na uitstroom naar de gemeente. Als reactie daarop zijn er tal van (vrijwilligers)initiatieven die succes boeken met het motiveren en activeren van jongeren om tot een dag-invulling te komen en aan toekomstperspectief te werken. Er is behoefte om positieve en negatieve ervaringen, werkwijzen, projectervaringen en praktijken uit te wisselen.

In het verleden is eerder een landelijk ama/amv-platform actief geweest (gedurende de periode van ongeveer 1998 – 2010). Vrijwel alle stakeholders rondom de opvang en begeleiding van amv’s namen hieraan deel, waaronder o.a. Pharos, Nidos, COA, Vluchtelingenwerk, IND en SAMAH. Deze organisaties ontmoetten elkaar een aantal keer per jaar voor een overleg van circa 2 uur, voorgezeten door FICE (tegenwoordig Stichting Kinderperspectief).

SAMAH en Pharos hebben in 2017 het initiatief genomen om opnieuw een landelijk platform op te richten dat zich inspant om tot verdere afstemming en verbetering van de opvang en begeleiding van Amv’s te komen.

DOEL VAN HET PLATFORM
• Het (verder) verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor amv’s.
• Het uitwisselen en bundelen van kennis, ervaringen en good practices tussen organisaties die werken met amv’s.
• Het signaleren van knelpunten rondom de opvang en begeleiding van amv’s en komen tot (preventieve) oplossingen.

Deze doelen worden verder aangescherpt door de deelnemers aan het platform.

Website van Pharos:

 

 

 

De inzet van SAMAH en Pharos voor dit platform wordt mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van respectievelijk Stichting Kinderpostzegels Nederland en VWS