Onze activiteiten

“Ongewoon gewone jongeren”
Deskundigheidsbevordering voor professionals die werken met (ex-)amv’s

SAMAH heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep en heeft duizenden jongeren begeleid. Op basis hiervan hebben wij een aantal beproefde methoden ontwikkeld die helpen bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen.
U kunt hier meer lezen over ons aanbod: Ongewone gewone jongeren

Mind-Spring Junior
SAMAH heeft ondersteunt bij de ontwikkeling van de methodiek Mind-Spring Junior. Voor meer informatie over dit project en de bijbehorende methodiek verwijzen we je graag door naar de website van Mind-Spring: http://www.mind-spring.org/junior/index.php/nl/

Onderzoeksrapport “Het gaat goed maar ik heb wel hoofdpijn”
Asielzoekerskinderen en hun ouders over omgaan met stress op het asielzoekerscentrum en de gezinslocatie.
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat veel asielzoekerskinderen kampen met psychische en lichamelijke problemen, zoals stress, depressie, angst en gedragsproblemen. Diverse betrokkenen bij de opvang van kinderen en hun ouders vragen om een psycho-educatieprogramma voor kinderen binnen de opvangcentra. Van een dergelijk programma kan een preventieve werking uitgaan.
Stichting Mind-Spring verzorgt al jaren programma’s voor volwassenen die zich richten op psycho-educatie, opvoedingsondersteuning en het verwerken van traumatische ervaringen. In het project Mind-Spring Junior© wordt onderzocht op welke wijze de kernprincipes uit de effectief gebleken Mind-Spring methode ingezet kunnen worden ten behoeve van kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar die in een opvangcentrum wonen.
Ten behoeve van Mind-Spring Junior© heeft Stichting SAMAH in de periode van eind april tot en met begin juli 2015 onderzoek gedaan naar welke zorgen kinderen die in de opvang wonen hebben en hoe zij en hun ouders daarmee omgaan. Het onderzoek levert een aantal belangrijke inzichten op voor de psycho-sociale hulpverlening aan kinderen en meer specifiek voor de invulling van de methodiek Mind-Spring Junior©.
Lees het onderzoeksrapport
Wilt u liever een papieren versie ontvangen? Dat is bij ons op te vragen tegen kostprijs.

“Ik mag blijven!! En nu? – Visuele vertellingen
Zoals jullie van ons gewend zijn, lopen we op de troepen vooruit. Vluchtelingen zijn veel in het nieuws, overal ontstaan mooie initiatieven voor acute hulp. Wij willen daarnaast graag werken aan de lange termijn, met jongeren samen, op basis van hun signalen.
Met “Ik mag blijven!! En nu?” spelen wij in op een signaal dat jonge alleenstaande asielzoekers hebben afgegeven, namelijk dat met het verkrijgen van een verblijfsvergunning de problemen die zij tegenkomen niet opeens verdwenen zijn (zoals gehoopt). En dat zij graag over hun situatie willen vertellen.

Jongeren die asiel aanvragen in Nederland wachten soms jaren in onzekerheid op een beslissing. Dan is daar eindelijk die verblijfsvergunning. En wat nu? Vrienden van SAMAH verrichtte onderzoek onder jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht en in Nederland mogen blijven (lees hierover meer in de factsheet). Lukt het hen een toekomst op te bouwen? Maken zij hun dromen waar? Voelen zij zich thuis in Nederland?
Hun verhalen gaan over blijdschap, dankbaarheid en ambities. Maar ook over stress, eenzaamheid en onrecht. Het zijn verhalen die nog onvoldoende worden gehoord, aldus de jongeren. Verhalen die verteld moeten worden zodat deze jongeren meer zichtbaar worden in de maatschappij: op school, op het werk, op voetbal en in de buurt. Want zichtbaar zijn en gehoord worden is de eerste stap bij het werken aan een toekomst in Nederland.

1_scan-promoplaatje1-kl_logo1

Helpt mee!
Maak kennis met Manuel, 24 jaar. Hij is een van de vele jongeren die zijn ervaringen over het statushouderschap wil delen om integratie van jonge vluchtelingen te bevorderen. Hij wil dat doen op een manier die veilig voelt én inspireert, namelijk in de vorm van een strip. Wil jij Manuel en andere jongeren een stem te geven? Help mee om hun verhalen te vertellen en doneer voor het vervolg van deze strip. Vrienden van SAMAH streeft ernaar €1000, – voor dit project op te halen, zodat we de verhalen van jongeren kunnen (op)tekenen en verspreiden. Waar verhalen gedeeld worden ontstaan ook oplossingen. Dat is waar wij voor staan. Je kan hier doneren: “Ik mag blijven!! En nu?”

In dit project werken we samen met tekenaar Mas Hab: Website Mas Hab
Lees meer over het project in de factsheet

Onderzoek en ontwikkeling Mind-Spring Junior©
Mind-Spring voert sinds jaren psycho-educatieprogramma’s voor volwassenen uit op asielzoekerscentra in Nederland. In de afgelopen jaren kwam regelmatig het verzoek ook voor jeugd tot een dergelijk aanbod te komen. Hiertoe zet Mind-Spring in samenwerking met Vrienden van SAMAH in 2015 een pilot op: Mind-Spring Junior©.
In april 2015 start Vrienden van SAMAH met het voeren van verkennende gesprekken met ouders en kinderen naar hun behoeften op psychosociaal gebied. Daarnaast onderzoeken we of de kernprincipes uit de effectief gebleken Mind-Spring methode ingezet kunnen worden ten behoeve van kinderen (9-13 jaar) op asielzoekerscentra en welke werkvormen aansluiten bij kinderen.
Meer informatie lees je in de Factsheet Mind-Spring Junior.
In dit project participeren twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede: Klaasje Mussche en Roos Willigenburg. Zij werken in het kader van hun afstudeerproject in opdracht van Vrienden van SAMAH mee in het verkennende onderzoek.
Lees hier meer over het onderzoek

Ongewoon Gewoon
In Nederland wonen naar schatting 10.000 asielzoekers tussen de 15 en 25 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Jongeren die op veel punten niet verschillen van ‘gewone’ jongeren: ze hebben dezelfde behoeften, vragen, interesses en gedragingen als hun leeftijdsgenoten. Ongewoon is de situatie waarin zij verkeren. Het opgroeien in een nieuwe omgeving, zonder familie en in onzekerheid over de toekomst, brengt veel uitdagingen met zich mee. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor begeleiders, hulpverleners, burgers en vrienden die deze jongeren op weg willen helpen.

Maar dat werken aan een toekomst – ondanks deze onzekerheden – kan, laten honderden jongeren elke dag zien. Met de campagne Ongewoon Gewoon vraagt Stichting Vrienden van SAMAH aandacht voor deze gewone jongeren, in een ongewone situatie. Dat doen we door de ervaring die we in de afgelopen tien jaar hebben opgedaan met empowerment van jonge asielzoekers, te bundelen in een inspirerende publicatie. Maar ook door op zoek te gaan naar bijzondere verhalen en ervaringen van jongeren die het lukt om ´ongewoon gewoon´ zijn. Voor dit eerste project van Vrienden van SAMAH is ook een aparte campagne site gemaakt: www.ongewoon-gewoon.nl

Met de campagne Ongewoon Gewoon vraagt Stichting Vrienden van SAMAH aandacht voor deze gewone jongeren, in een ongewone situatie. Dat doen we door de ervaring die we in de afgelopen tien jaar hebben opgedaan met empowerment van jonge asielzoekers, te bundelen in een inspirerende publicatie. Maar ook door op zoek te gaan naar bijzondere verhalen en ervaringen van jongeren die het lukt om ´ongewoon gewoon´ zijn.
Lees meer over de campagne EN de bijbehorende publicatie op de campagnewebsite

Maatjesprojecten
Vrienden van SAMAH heeft de afgelopen jaren veel maatjesprojecten opgezet en ondersteund. Interesse in het opzetten van een maatjesproject bij jou in de buurt? Bel of mail ons over de mogelijkheden!