Over SAMAH

In 1999 werd SAMAH opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren. Als onafhankelijke stichting zette SAMAH in de periode van 1999-2009 tientallen projecten voor en met AMA’s op, uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Meer dan 5000 jongeren hebben in projecten en activiteiten van SAMAH geparticipeerd, waaronder in jongerenteams, maatjes- en gastouderprojecten, festivals, trainingen, coachingstrajecten en vrijwilligerswerk.
De landelijke helpdesk van SAMAH vormde de centrale functie in de organisatie: ruim 1200 jongeren hebben via de helpdesk advies ingewonnen en/of zijn (vaak langere tijd) begeleid naar aanleiding van hun vragen, zorgen of klachten.

Tussen eind 2009 en augustus 2017 heeft SAMAH, vanwege de verminderde instroom, meer onder de oppervlakte geopereerd onder de naam Vrienden van SAMAH, met als doel het beheren van het erfgoed van SAMAH en dossiers van jongeren die in het verleden verbonden zijn geweest aan de helpdesk van SAMAH. Daarnaast onderhield zij een groot netwerk van voormalige AMA’s in zowel Nederland als daarbuiten: meerdere jongeren keerden terug naar hun land van herkomst.

Eind 2016 heeft Vrienden van SAMAH het rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven” uitgebracht. Dit rapport bleek een waardevolle bijdrage te zijn in de huidige vraagstukken rondom de grote groep jonge asielzoekers en vluchtelingen die sinds 2015 naar Nederland zijn gekomen.
De inzichten die voortkomen uit het rapport (en die we op tal van plekken hebben gepresenteerd) vormden voor ons ook aanleiding om een aantal eigen ambities te formuleren voor 2018. Om deze ambities te realiseren is per 1 augustus 2017 een naamsverandering gerealiseerd en gaat de stichting verder onder de naam SAMAH.