Empowerment

SAMAH

Meer informatie volgt

Roldifferentiatie

Changemakers

Opvallend is dat bij bijna alle jonge vluchtelingen één of soms meerdere personen in hun sociale netwerk een groot verschil hebben gemaakt in hun leven. Wie deze persoon is, verschilt, soms is het een docent, soms is het een mentor en weer in andere gevallen is het een buurman, een maatje of gastgezin.

De paradox van dankbaarheid

Invloed en inspraak (een stem hebben)

Machtsverhoudingen